Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn = toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen toekomstbewust die (nog) niet aan pensioen denkt. U gaat op innovatieve maar vooral gezellige wijze aan de gang met pensioen- en toekomstplanning. Via een diner, in een maatwerkbijeenkomst, of door samen een project te starten om langer actief te blijven.Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt heeft basiskennis nodig over het stelsel. U leert deze basis in één avond, aan tafel bij een diner van de Pensioenkok, een slimme dienst van Studio Van Dijk. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het menu en ordent het tafelgesprek.

Ik werk vaak samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijf introduceerde en bekend maakte bij het Nibud. De pensioenkok Ik nodig vaak een eigen cateraars of kok uit bij groepen. Zoals Francois Steenhuis, Smeer'm of de Rotterdamse Salon. 

Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers opgeven voor een avondje 'pensioenpot leegeten'. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg tussen de organisatie en Studio Van Dijk bepaald. Uiteraard kan de pensioenregeling van uw bedrijf ingevoegd en besproken worden. Maar ook leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond de pensioeningangsdatum zijn belangrijke onderwerpen voor het tafelgesprekZelfstandig wonen na pensionering

De gemeente Rotterdam betaalt rond 25% van haar inkomensvervangende uitkeringen aan werkzoekende vijftigplussers. Tegelijkertijd is een groeiende groep minder vitale senioren aangewezen op WMO-toelages en/of afhankelijk van vrijwilligers en mantelzorgers.

Studio Van Dijk schreef een plan voor een match tussen deze twee groepen. Hoogbejaarden behouden langer en met meer plezier de regie over hun leven omdat werkzoekende vijftigers samen met hen de dagelijkse besognes regelen. Deze betaalde dienst helpt de minder vitale oudere langer, maar vooral prettiger en leuker thuis te wonen.

Neem contact op met Studio Van Dijk als u meer wilt weten, omdat u hulp zoekt, of als u dit van belang vindt voor uw organisatie of gemeente.