Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn = toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen toekomstbewust die (nog) niet aan pensioen denkt. Bij mij gaat u op innovatieve, maar vooral op gezellige wijze aan de gang met pensioen- en toekomstplanning. Via een diner, in een maatwerkbijeenkomst, of door samen een project te starten om langer actief te blijven.Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt heeft basiskennis nodig over het stelsel. U leert deze basis in één avond, aan tafel bij de De Pensioenkok, een slimme dienst van Studio Van Dijk.

Ik werk vaak samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijf introduceerde en bekend maakte bij het Nibud. Ik nodig vaak een eigen cateraar uit en soms kook ik zelf voor een heel klein groepje. Het liefste ga ik erop uit met Francois Steenhuis, nodig ik u uit bij Smeer'm in Tilburg of in Rotterdam bij de Rotterdamse Salon. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het menu en ordent het tafelgesprek.

Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers opgeven voor een avondje 'pensioenpot leegeten'. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg tussen de organisatie en Studio Van Dijk bepaald. Uiteraard kan de pensioenregeling van uw bedrijf ingevoegd en besproken worden. Maar ook leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond de pensioeningangsdatum zijn belangrijke onderwerpen voor het tafelgesprekZelfstandig wonen en samen regie voeren 

De gemeente Rotterdam betaalt rond 25% van haar inkomensvervangende uitkeringen aan werkzoekende vijftigplussers. Deze groep is kampioen mantelzorg en vrijwilliger.  Tegelijkertijd is een groeiende groep minder vitale senioren aangewezen op WMO-toelages en/of afhankelijk van vrijwilligers en mantelzorg.

Studio Van Dijk schreef een plan voor een match tussen deze twee groepen. Werkzoekende vijftigers gaan samen met senioren de dagelijkse besognes regelen. Zodat ouderen tot op hoogbejaarde leeftijd met meer plezier de regie over hun leven in handen houden. Deze betaalde dienst zorgt ervoor dat vijftig plussers zonder uitkering hun AOW ingangsdatum gaan halen.

Neem contact op met Ada van Studio Van Dijk als u meer wilt weten, omdat u hulp zoekt, of als u dit van belang vindt voor uw organisatie of gemeente.