Pensioenthema's 

Thema's en gespreksonderwerpen

Studio Van Dijk maakt mensen bewust van hun persoonlijke context binnen het huidige stelsel. Vanuit dat kader is het beoordelen van financiele pensioeninformatie eenvoudiger. Hieronder staan de thema's die aan de orde kunnen komen bij een diner, maar ook in andere services van Studio van Dijk.


EERSTE PIJLER:   AOW

 • AOWeetjes: omslagstelsel, volksverzekering
 • Bepalen AOW leeftijd op basis levensverwachting
 • Toekomst: flexibilisering (internationaal perspectief) en fiscalisering
 • Standpunten AOW politieke partijen in de formatie
 • Invloed burgers op de AOW: rol van vakbond en politiek

TWEEDE PIJLER: Werknemerspensioenen

 • Uitgesteld loon? De grote pensioenpot, hoe gaat dat, kapitaaldekkingsstelsel 
 • Uitleg over de regeling zelf: wat draagt werkgever bij, wat draagt de werknemer bij
 • Verhoging fiscale pensioen(richt)leeftijd naar 68 jaar
 • Consequenties ingangsdatum van uw medewerkers
 • Toekomst: collectief / eigen potjes, verschillen met omslagstelsel
 • Politieke vooruitzichten stelselherziening

DERDE PIJLER: Lijfrentes / banksparen / ZZP regelingen

 • ‘Belastingvriendelijk’ sparen en verzekeren voor later
 • ZZP’ers, zelfstandig ondernemers
 • Aanvullend op werknemerspensioenen pensioen

VIERDE PIJLER: Inkomen uit sparen, beleggen en goederen 

 • Inkomen uit bezit: spaargelden, beleggingen, hypotheek aflossen en ‘potverteren’ door verkoop van huis
 • Exploitatie van bezit: de moestuin van Klijnsma
 • Deeleconomie, Uber, AirBNB en ander vormen van inkomen door het benutten van surplus eigendommen

VIJFDE PIJLER: Doorwerken na pensionering

 • Deeltijdpensioen & Doorwerken na AOW
 • Zorgvraagstukken en demografie
 • Human capital / sociaal kapitaal als bron van welbevinden en keuzevrijheid
 • Een leven lang leren 

(Optioneel) Tijdmunt / tijdpensioen

Flyer voor organisaties    

Op 23, 24, 25 en 26 september kunt u een maatwerk diner boeken tijdens de European Social Innovation Week, dit jaar onder de vlag Dear Future. Dit is een link naar het festival Dear Future.

Download de onderstaande flyer voor meer informatie over een all-in avond voor uw organisatie en neem contact op met Ada van Dijk of Michael Visser van PensioenGeMi.