Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen toekomstbewust die (nog) niet aan pensioen toe is. U gaat op innovatieve, maar vooral op gezellige wijze aan de gang met pensioen- en toekomstplanning. Via een diner, in een maatwerkbijeenkomst, of door deelname aan een project om langer te verdienen en zelfstandig te wonen.

Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt heeft basiskennis nodig over het stelsel. U leert deze basis in één avond, aan tafel bij de De Pensioenkok, een slimme dienst die bedacht is door Ada van Studio Van Dijk.

Ada werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijf introduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud. De Studio nodigt vaak een eigen cateraar uit en kookt soms aan huis voor een heel klein groepje. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het menu en ordent het tafelgesprek.

Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner door de Pensioenkok kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 68 jaar pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioenregeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Cooperatie Wijzelf Rotterdam via CityLab010

Deze lente start Studio Van Dijk een cooperatie van en door thuiswonende ouderen. Deze senioren gaan werkzoekende vijftigplussers, die van intensieve mantelzorg hun beroep willen maken, betalen en opleiden. Zo werken we in 2018 en 2019 aan meer zelfstandigheid van ouderen in het centrum van Rotterdam. Ada van Studio Van Dijk schreef een plan voor een match tussen thuiswonende ouderen en werkzoekende vijftigplussers. De gemeente Rotterdam financiert via CityLab010 het in kaart brengen van de uitgespaarde kosten.