Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Maak van pensioen een waardevolle levensfase! Studio Van Dijk maakt iedereen bewust van zijn of haar keuzes rondom de pensioengerechtigde leeftijd.


Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt kan niet zonder basiskennis over het stelsel. U leert in één avond de grote lijnen herkennen omdat Studio Van Dijk aansluit bij het kennisniveau aan tafel. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het tafelgesprek. Met deze dinerformule kunt u eens smullen uit een genereus gevulde pensioenpot.


Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 68 jaar pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioen-regeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Ada werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijfintroduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud.