Studio Van Dijk maakt social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen bewust van zijn of haar keuzes rondom de pensioengerechtigde leeftijd. Kies een van de drie services en kom in actie.


Re-integratie programma voor oudere werkzoekenden

Mensen met een uitkering zijn vaak mantelzorgers of doen vrijwilligerswerk. Als je hier plezier in hebt kan je verder in de kluseconomie. Studio Van Dijk helpt je op weg met opdrachten, vergoedingen en training. Zo leer je in de praktijk over ondernemen, geld en belasting, en werkt je toe naar inkomsten uit een eenmanszaak, als freelancer, of met overige inkomsten naast een parttime (vaste)baan. Het doel is binnen twee jaar zelfvoorzienend te worden. Dit idee is Koploper in het Actie Leer Netwerk van VWS.

Na de ingang van de AOW ga je gewoon door bij al je klanten. Omdat je het geld goed kunt gebruiken. Deze route is geschikt voor mensen die geen pensioen opgebouwd hebben en geen vaste baan hebben.


Workshop: smullen uit de pensioenpot

Iedereen die werkt heet baat bij basiskennis over het pensioenstelsel. Studio Van Dijk leer je in één avond de grote lijnen kennen. Je kunt aan tafel om de pensioenpot letterlijk leeg te eten bij jou thuis of in een restaurant. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het tafelgesprek, maar ook de vijf gerechten. Met deze dinerformule krijgt je een genereuze dosis herkenbare en praktisch inzetbare kennis over het systeem. Er is uiteraard volop tijd voor vragen en discussie.


Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 66, 67 of 68 jaar als pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioen-regeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Studio Van Dijk werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijf introduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud.