Studio Van Dijk

Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen bewust van zijn of haar keuzes rondom de pensioengerechtigde leeftijd. Daarna helpen we je op weg.


Thuis op Maat voor DoorDeWijks

Vanaf 2019 loopt het project Thuis op Maat, samen met DoorDeWijks, een stichting die betaalbare sociale wijkhulp organiseert in Rotterdam.

Het doel van Thuis op Maat is oudere werkzoekenden in Rotterdam laten re-integreren op de arbeidsmarkt. Dat leert men via DoorDeWijks, waarna men door kan als eenmanszaak, freelancer, of bijverdiener naast een parttime baan. Met de vaardigheden die deelnemers in (maximaal) twee jaar Thuis op Maat leren kunnen ze ook na hun pensionering verder. Het is daarmee een oplossing voor mensen die geen pensioen opgebouwd hebben en geen vaste baan hebben. Thuis op Maat is Koploper in het Actie Leer Netwerk van VWS.


Workshop: smullen uit de pensioenpot

Iedereen die werkt kan niet zonder basiskennis over het pensioenstelsel. Dat schort er wel eens aan. Studio Van Dijk leer je in één avond de grote lijnen van het stelsel kennen. We gaan aan tafel om de pensioenpot letterlijk leeg te eten. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het tafelgesprek, maar ook de vijf gerechten. Met deze dinerformule krijgt je een genereuze dosis herkenbare en praktisch inzetbare kennis over het systeem. Er is uiteraard volop tijd voor vragen en discussie.


Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 66, 67 of 68 jaar als pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioen-regeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Ada van Studio Van Dijk werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijf introduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud.