Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Maak van pensioen de meest interessante levensfase! Studio Van Dijk maakt iedereen bewust van zijn of haar keuzes rondom de pensioengerechtigde leeftijd.


Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt kan niet zonder basiskennis over het stelsel. Ook al weet u helemaal niets van pensioen, u leert in één avond de grote lijnen herkennen omdat Studio Van Dijk aansluit bij het kennisniveau aan tafel. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het tafelgesprek. Met deze dinerformule kunt u eens smullen uit een genereus gevulde pensioenpot.


Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 66, 67 of 68 jaar als pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioen-regeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Ada werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijfintroduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud.


DoorDeWijks

Studio Van Dijk werkt vanaf 2019 aan de groei van DoorDeWijks, een initiatief tussen vrijwilligerswerk en professionele dienstverlening waarbij Rotterdammers het onderling lekker zelf regelen. Wat zijn je kansen als je na de vijftigste geen vaste werkgever hebt? Hoe blijf je ertoe doen als je recht hebt op AOW, maar buiten de arbeidsmarkt staat? Wat houdt je vitaal en zelfstandig?