Studio Van Dijk 

  Social design voor pensioen

Pensioenbewustzijn is toekomstbewustzijn

Studio Van Dijk maakt iedereen toekomstbewust die (nog) niet aan pensioen toe is. Maar wel een plan zou willen maken.Smullen uit de pensioenpot

Iedere Nederlander die pensioen opbouwt heeft basiskennis nodig over het stelsel. U leert deze basis in één avond, aan tafel bij de De Pensioenkok, een slimme dienst die bedacht is door Ada van Studio Van Dijk.

De Studio nodigt op een cateraar uit of werkt met restaurants samen. Als u dat prettig vindt kookt de pensioenkok aan huis voor een heel klein groepje. De Pensioenschijf-van-vijf bepaalt het menu en ordent het tafelgesprek.


Pensioendiners voor organisaties

Werkgevers kunnen hun werknemers een pensioendiner door de Pensioenkok kado doen. De gastenlijst, het menu, de tafelschikking en de prijs worden in overleg bepaald. Onderwerpen aan tafel: 68 jaar pensioeningangsdatum, de bedrijfs(tak)pensioen-regeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het beslistraject rond deeltijd- en vroegpensioen.

Ada werkt graag samen met Michael Visser van Pensioen GeMi, die de Pensioenschijf-van-vijfintroduceerde en deze bekend maakte bij het Nibud.


Cooperatie Wijzelf Rotterdam Centrum

Deze lente start Studio Van Dijk een cooperatie van, en vooral voor thuiswonende ouderen. Deelnermers in de cooperatie worden gekoppelt aan werkzoekende vijftigplussers, die van intensieve mantelzorg hun beroep willen maken. Zo werken we in 2018 en 2019 aan meer zelfstandigheid van twee generaties ouderen in het centrum van Rotterdam. De gemeente Rotterdam financiert via CityLab010 de research en het in kaart brengen van de uitgespaarde kosten.