Eerst flexibilisering AOW en dan pas herziening pensioenstelsel

Op 23 november publiceerde ik een column op PensioenPro, je vind hem hier

https://pensioenpro.nl/achtergrond/30015001/eerst-flexibilisering-aow-dan-pas-herziening-pensioenstelsel


Mantelzorg op zijn Zwitsers

Mijn opiniestuk over tijdpensioen op Follow the Money. Klik hier om het artikel te lezen. (https://www.ftm.nl/artikelen/mantelzorg-op-zn-zwitsers?share=1)

Pensioenpot leegeten op De Parade

In vijf-en-veertig minuten de pensioenpot leegeten! 

TIjdpensioen,,, ook in Nederland?

Het opzetten van een tijdpensioen in Nederland vereist een brede blik. Het gaat over het anders organiseren van zorg, over samenwerking met de lokale politiek en over de inzet van kleinschalige lokale ondernemingen. Een Nederlandse variant vereist daarnaast een lange adem omdat het niet meteen zichtbaar is of dit idee een antwoord is op de vergrijzingsproblemen; de community van gevers en nemers moet eerst groeien.

In dit paper vergelijkt de auteur haar bevindingen uit een ‘field trip’ naar de regio Vorarlberg met de stand van zaken in Nederland en toetst alles aan academische literatuur, 

De AOW moet op de schop

De achterhaalde opzet van de AOW houdt gepensioneerden onnodig op de bank.